Điều khoản sử dụng dịch vụ của ONLINICA

Chào mừng đến với trang web Onlinica (“Website”). Onlinica cung cấp dịch vụ (“Service”) đăng ký được cá nhân hóa, cho phép người dùng truy cập nội dung giáo dục (“nội dung Onlinica”) thông qua Website dựa trên các điều khoản sử dụng dịch vụ sau đây (“Điều khoản”). Các Điều khoản là hợp đồng pháp lý giữa bạn và Onlinica liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ (bạn và những người khác sử dụng Dịch vụ sẽ được gọi là “Người dùng”).

Bằng cách truy cập và sử dụng Dịch vụ, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý cam kết với các Điều khoản. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ Điều khoản nào phía dưới, vui lòng không sử dụng Dịch vụ.

Các Điều khoản sử dụng được đặt ra trên trang web này điều chỉnh cách thức bạn sử dụng dịch vụ Onlinica. Việc sử dụng mọi dịch vụ trả phí phải tuân theo “Điều khoản sử dụng (“Các gói dịch vụ tính phí)”. Việc sử dụng gói dịch vụ miễn phí của chúng tôi phải tuân theo “Điều khoản sử dụng (“Các gói dịch vụ miễn phí)”.

Điều khoản sử dụng (Gói dịch vụ trả phí)

Các “Điều khoản sử dụng (“Các gói dịch vụ trả phí)” này chỉ điều chỉnh cách thức bạn sử dụng các gói dịch vụ trả phí của chúng tôi (“Gói dịch vụ trả phí”). Việc sử dụng gói dịch vụ miễn phí của chúng tôi phải tuân theo các Điều khoản sử dụng (“Các gói dịch vụ miễn phí”) được đặt ra bên dưới.

1. Gói dịch vụ trả phí

1.1. Tùy theo nhu cầu và khả năng của mình, Người Dùng có thể lựa chọn các gói khóa học dưới đây.

Mỗi gói cước chỉ dành cho 01 người sử dụng duy nhất, Onlinca có quyền áp dụng các biện pháp kỹ thuật cần thiết nếu phát hiện bất kỳ sự gian lận nào.

 

STT Tên dịch vụ Nội dung dịch vụ
1 Gói VIP Đăng ký và học tất cả khóa học thuộc gói VIP trong thời hạn quy định, kể từ khi thanh toán thành công.
2 Mua lẻ Mua khóa học ưu thích và thanh toán trên website.
3 Gói Combo Mua nhiều khóa học cùng lúc với giá ưu đãi.
4 Gói Bundle Tự chọn các khóa học theo ý thích với giá ưu đãi.

 

1.2. Tư cách thành viên Onlinica của bạn sẽ tiếp tục cho đến khi bị chấm dứt. Để sử dụng dịch vụ Onlinica, bạn phải có quyền truy cập Internet và một thiết bị tương thích với Onlinica, đồng thời cung cấp cho chúng tôi một hay nhiều Phương thức thanh toán. “Phương thức thanh toán” có nghĩa là phương thức thanh toán hiện hành, hợp lệ, được chấp nhận, có thể được cập nhật tùy từng thời điểm và có thể bao gồm phương thức thanh toán qua tài khoản của bạn với bên thứ ba. Trừ trường hợp bạn hủy tư cách thành viên của mình trước ngày thanh toán, bạn cho phép chúng tôi tính phí thành viên cho chu kỳ thanh toán tiếp theo vào Phương thức thanh toán (xem mục “Hủy bỏ” bên dưới đây).

1.3. Một số gói thành viên có thể có các điều kiện và giới hạn khác nhau được đưa ra khi bạn đăng ký hoặc trong các thông tin liên lạc khác được cung cấp cho bạn. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về tư cách thành viên Onlinica của mình bằng cách truy cập trang web của chúng tôi và nhấp vào liên kết “Tài khoản” ở đầu các trang dưới tên hồ sơ của mình.

2. Ưu đãi khuyến mại

Tùy thời điểm, chúng tôi có thể cung cấp các ưu đãi khuyến mãi, gói dịch vụ hoặc tư cách thành viên đặc biệt (“Ưu đãi”). Điều kiện nhận ưu đãi sẽ do Onlinica quyết định. Chúng tôi bảo lưu quyền thu hồi Ưu đãi và tạm ngưng tài khoản của bạn trong trường hợp chúng tôi xác định rằng bạn không đủ điều kiện. Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin như mã nhận dạng thiết bị, phương thức thanh toán hoặc địa chỉ email được sử dụng cho một tài khoản thành viên Onlinica đã đăng ký hoặc mới đăng ký để xác định trạng thái đủ điều kiện nhận Ưu đãi. Các yêu cầu về điều kiện cùng các giới hạn và điều kiện khác sẽ được thông báo khi bạn đăng ký nhận Ưu đãi hoặc trong các thông tin liên lạc khác gửi đến bạn.

3. Thanh toán và Hủy bỏ

3.1. Chu kỳ thanh toán: 

Phí thành viên cho dịch vụ Onlinica và mọi khoản phí khác mà bạn có thể phải trả liên quan đến việc sử dụng dịch vụ, như thuế và phí giao dịch có thể phát sinh, sẽ được tính vào Phương thức thanh toán tại ngày thanh toán cụ thể được thể hiện tại mục “Quản lý đơn hàng”. Độ dài của chu kỳ thanh toán sẽ phụ thuộc vào gói đăng ký mà bạn chọn khi đăng ký dịch vụ. Trong một số trường hợp, ngày thanh toán của bạn có thể thay đổi, ví dụ: Nếu phương thức thanh toán của bạn chưa được xử lý thành công hoặc khi bạn thay đổi gói đăng ký; vui lòng truy cập trang web Onlinica.com và nhấp vào mục “Quản lý đơn hàng/ Gói thành viên” để xem ngày thanh toán tiếp theo của bạn. Chúng tôi có thể chấp nhận Phương thức thanh toán của bạn bằng việc chờ đợi tư cách thành viên hoặc các khoản phí liên quan đến dịch vụ thông qua các phương thức khác nhau, bao gồm cả việc cho phép với thời hạn lên đến khoảng một tháng sử dụng dịch vụ ngay khi bạn đăng ký. 

3.2. Các phương thức thanh toán: 

Để sử dụng dịch vụ Onlinica, bạn phải sử dụng một hoặc nhiều Phương thức thanh toán. Bạn cho phép chúng tôi tính phí vào bất kỳ Phương thức thanh toán nào được liên kết với tài khoản của bạn trong trường hợp Phương thức thanh toán chính của bạn bị từ chối hoặc không còn khả dụng đối với chúng tôi để thanh toán phí đăng ký của bạn. Bạn vẫn phải chịu trách nhiệm thanh toán cho bất kỳ khoản tiền chưa thu nào. Nếu khoản thanh toán không được xử lý thành công, do hết hạn, không đủ tiền hoặc các nguyên nhân khác, đồng thời nếu bạn không hủy bỏ tài khoản của mình, chúng tôi có thể tạm dừng quyền truy cập của bạn vào dịch vụ cho đến khi chúng tôi tính phí thành công vào Phương thức thanh toán hợp lệ. Đối với một số Phương thức thanh toán, bạn có thể bị tính phí từ tổ chức phát hành đối với một số khoản phí nhất định, như phí giao dịch nước ngoài hoặc các khoản phí khác liên quan đến việc xử lý Phương thức thanh toán của bạn. Các khoản thuế phí địa phương có thể thay đổi tùy thuộc vào Phương thức thanh toán được sử dụng. Vui lòng kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ Phương thức thanh toán của bạn để biết thêm chi tiết.

3.3. Hủy bỏ. 

Bạn có thể hủy bỏ tư cách thành viên Onlinica của mình vào bất kỳ thời điểm nào mà vẫn sẽ tiếp tục có quyền truy cập vào dịch vụ Onlinica cho đến hết thời hạn thanh toán. Trong phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép, các khoản thanh toán đều không được hoàn lại và chúng tôi không hoàn lại tiền hoặc tín dụng cho bất kỳ phần thời gian còn lại nào của thời hạn thành viên hay bất kỳ nội dung Onlinica nào chưa xem. Để hủy bỏ, hãy truy cập trang “Quản lý đơn hàng/Gói thành viên” chọn “Huỷ đăng ký”. Nếu bạn hủy bỏ tư cách thành viên của mình, tài khoản của bạn sẽ tự động bị đóng vào cuối kỳ tính phí hiện tại. Để xem thời điểm mà tài khoản của bạn sẽ bị đóng, hãy truy cập vào trang thông tin Hồ sơ của bạn.

3.4. Thay đổi về Giá và các Gói đăng ký: 

Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể thay đổi các gói đăng ký và phí dịch vụ của chúng tôi; Tuy nhiên, mọi thay đổi về giá hoặc về các gói đăng ký của bạn sẽ chỉ được áp dụng sau ít nhất 30 ngày kể từ ngày thông báo về việc thay đổi được gửi đến bạn.

4. Dịch vụ Onlinica

4.1. Dịch vụ Onlinica và bất kỳ nội dung nào được truy cập qua dịch vụ này chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại và không được chia sẻ với các cá nhân khác. Trong thời gian bạn là thành viên Onlinica, chúng tôi cấp cho bạn quyền hạn chế, không độc quyền, không thể chuyển nhượng để truy cập dịch vụ Onlinica và nội dung Onlinica. Ngoại trừ những điều đã đề cập ở trên, bạn không được chuyển nhượng bất kỳ quyền, quyền sở hữu hay quyền lợi nào. Bạn đồng ý không sử dụng dịch vụ cho các mục đích biểu diễn tại nơi công cộng.

4.2. Bạn đồng ý sử dụng dịch vụ Onlinica, bao gồm tất cả các tính năng và chức năng đi kèm, phù hợp với tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành, hoặc các hạn chế khác đối với việc sử dụng dịch vụ hoặc nội dung chứa trong đó. Bạn đồng ý không lưu trữ, sao chép, phân phối, sửa đổi, trình chiếu, xuất bản, cấp phép, tạo các tác phẩm phát sinh, chào bán hoặc sử dụng (trừ khi được cho phép rõ ràng trong các Điều khoản sử dụng dịch vụ tại Onlinica và thông tin có trong hoặc thu được hay thông qua dịch vụ Onlinica. Bạn cũng đồng ý không: phá vỡ, loại bỏ, thay đổi, hủy kích hoạt, làm suy giảm hoặc cản trở bất kỳ cơ chế bảo vệ nội dung nào trong dịch vụ Onlinica; sử dụng bất kỳ robot, spider, scraper hoặc các phương tiện tự động hóa khác để truy cập dịch vụ Onlinica; dịch ngược, thiết kế ngược hoặc phân tách bất kỳ phần mềm hoặc các sản phẩm hay tiến trình khác mà bạn có thể truy cập thông qua dịch vụ Onlinica; chèn bất kỳ mã hay sản phẩm nào hoặc thao túng nội dung của dịch vụ Onlinica theo bất kỳ cách nào; hoặc sử dụng bất kỳ phương pháp khai thác dữ liệu, thu thập hoặc trích xuất dữ liệu nào. Ngoài ra, bạn đồng ý không tải lên, đăng bài, gửi thư điện tử/email hoặc gửi đi hay truyền đi bất kỳ tài liệu nào được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc giới hạn chức năng của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng máy tính hay thiết bị viễn thông nào được liên kết với dịch vụ Onlinica, bao gồm cả bất kỳ vi-rút phần mềm hoặc bất kỳ mã, tệp hoặc chương trình máy tính nào khác. Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc hạn chế việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi nếu bạn vi phạm các Điều khoản sử dụng (Các gói dịch vụ trả phí) này hoặc có hành vi sử dụng dịch vụ bất hợp pháp hoặc gian lận.

4.3. Chất lượng hiển thị nội dung Onlinica có thể thay đổi tùy theo thiết bị và có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, chẳng hạn như vị trí, băng thông khả dụng và/hoặc tốc độ kết nối Internet của bạn. Vui lòng kiểm tra với nhà cung cấp Internet của bạn để biết thông tin về phí sử dụng dữ liệu Internet có thể phát sinh. Thời gian cần thiết để bắt đầu xem nội dung Onlinica sẽ thay đổi phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm cả vị trí của bạn, băng thông khả dụng tại thời điểm đó, nội dung bạn đã chọn và cấu hình của thiết bị tương thích với Onlinica.

4.4. Phần mềm Onlinica được phát triển bởi Onlinica và chỉ có thể được sử dụng để phát trực tuyến và truy cập nội dung Onlinica được cho phép, thông qua tài khoản Onlinica. Phần mềm này có thể thay đổi tùy theo thiết bị và phương tiện, đồng thời các chức năng và tính năng cũng có thể khác nhau giữa các thiết bị. Bạn xác nhận rằng việc sử dụng dịch vụ có thể phải tuân theo giấy phép sử dụng phần mềm của bên thứ ba. Bạn đồng ý rằng bạn có thể tự động nhận được các phiên bản cập nhật của phần mềm Onlinica và phần mềm bên thứ ba có liên quan.

5. Mật khẩu và Truy cập tài khoản. 

Thành viên đã tạo tài khoản Onlinica và được tính phí vào Phương thức thanh toán (“Chủ tài khoản”) chịu trách nhiệm cho bất kỳ hoạt động nào xảy ra thông qua Tài khoản Onlinica. Để duy trì quyền kiểm soát tài khoản và ngăn chặn người khác truy cập vào tài khoản (bao gồm thông tin về lịch sử xem của tài khoản), Chủ tài khoản cần duy trì quyền kiểm soát các thiết bị tương thích với Onlinica dùng để truy cập dịch vụ, đồng thời không tiết lộ mật khẩu hoặc chi tiết về Phương thức thanh toán được liên kết với tài khoản cho bất kỳ ai. Bạn chịu trách nhiệm cập nhật và duy trì tính chính xác của thông tin được cung cấp cho chúng tôi liên quan đến tài khoản của bạn. Chúng tôi có thể chấm dứt tài khoản của bạn hoặc tạm giữ tài khoản của bạn để bảo vệ bạn, Onlinica hoặc các đối tác của chúng tôi khỏi hành vi trộm cắp danh tính hay hoạt động lừa đảo khác.

6. Bảo đảm và Giới hạn về trách nhiệm. 

6.1 Trong mọi trường hợp, Onlinica sẽ không chịu trách nhiệm đối với Người dùng về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm và chi phí nào theo bất kỳ nguyên nhân hành động nào gây ra bởi việc sử dụng, hoặc không có khả năng sử dụng Sản Phẩm/ Dịch Vụ trừ khi Onlinica có lỗi trong việc để xảy ra tổn thất, thiệt hai.

 

6.2 Tuy nhiên, trong trường hợp Onlinica phải chịu trách nhiệm về các tổn thất hoặc thiệt hại theo quy định nêu trên đây, thì Người dùng đồng ý rằng toàn bộ trách nhiệm của Onlinica sẽ được giới hạn ở số tiền thực tế của các thiệt hại trực tiếp phải gánh chịu bởi Người Sử Dụng và trong bất kỳ trường hợp nào sẽ không vượt quá tổng số tiền được chuyển vào và chuyển ra từ Tài Khoản của Người Sử Dụng.

 

6.3 Trong mọi trường hợp Onlinica sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, do hệ quả hoặc sự kiện ngẫu nhiên nào phát sinh hoặc bắt nguồn từ việc sử dụng, hoặc không có khả năng sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ.

 

6.4 Trong phạm vi Quy Định Pháp Luật cho phép, Người dùng đồng ý rằng Oninica sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm và/hoặc chi phí nào mà Người dùng phải gánh chịu do việc Người dùng hoặc một bên thứ ba khác truy cập trái phép vào máy chủ, giao diện của Onlinica, trang Web của Onlinica, thiết bị và/hoặc dữ liệu của Người dùng dù là vô tình hoặc bằng cách thức không hợp pháp hoặc không được phép như xâm nhập trái phép hoặc các lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Onlinica (ví dụ như vi rút máy tính).

 

6.5 Onlinica sẽ không chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc chậm thực hiện các nghĩa vụ của mình theo những Điều Khoản Chung này do các sự kiện bất khả kháng nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Onlinica, bao gồm thiên tai, bão tố, mưa dông, bùng nổ vi rút, các hạn chế của chính phủ, đình công, chiến tranh, hỏng mạng hoặc hỏng mạng viễn thông hoặc các sự kiện bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật hoặc được công nhận bởi hai bên. 

7. Từ bỏ quyền khởi kiện tập thể. 

Nếu được pháp luật hiện hành cho phép, bạn và Onlinica đồng ý rằng mỗi bên chỉ có thể khởi kiện bên kia với tư cách của riêng bạn hoặc tư cách của riêng Onlinica, và không phải là nguyên đơn hoặc thành viên trong bất kỳ vụ kiện tập thể có chủ đích nào. Ngoài ra, trong trường hợp được pháp luật hiện hành cho phép, trừ khi cả bạn và Onlinica có thỏa thuận khác, tòa án không thể tiếp nhận các yêu cầu khởi kiện của nhiều người với các yêu cầu khởi kiện của bạn, và có thể không thụ lý giải quyết dưới bất kỳ hình thức khởi kiện tập thể nào.

8. Điều khoản chung

8.1. Luật điều chỉnh. 

Các Điều khoản sử dụng (Các gói dịch vụ trả phí) này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

8.2. Tài liệu không yêu cầu: 

Onlinica không chấp nhận các tài liệu không được yêu cầu hoặc ý tưởng đối với nội dung Onlinica, cũng như không chịu trách nhiệm về sự tương đồng giữa bất kỳ nội dung hoặc chương trình nào trong bất kỳ phương tiện truyền thông nào với các tài liệu hoặc ý tưởng được gửi tới Onlinica.

8.3. Hỗ trợ khách hàng: 

Để tìm thêm thông tin về dịch vụ và các tính năng dịch vụ, hoặc nếu cần hỗ trợ về tài khoản, vui lòng truy cập Trung tâm trợ giúp Onlinica trên trang web Onlinica.com. Trong một số trường hợp nhất định, bộ phận Dịch vụ khách hàng có thể hỗ trợ bạn tốt nhất bằng cách sử dụng công cụ hỗ trợ truy cập từ xa mà thông qua đó chúng tôi có được toàn quyền truy cập vào máy tính của bạn. Nếu không muốn chúng tôi có quyền truy cập này, bạn không nên đồng ý hình thức hỗ trợ thông qua công cụ truy cập từ xa và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn thông qua các phương tiện khác. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa các Điều khoản sử dụng (Các gói dịch vụ trả phí) này và thông tin do bộ phận Hỗ trợ khách hàng cung cấp hoặc các mục khác trên trang web của chúng tôi, các Điều khoản sử dụng (Các gói dịch vụ trả phí) này sẽ được áp dụng.

8.4. Giữ nguyên hiệu lực: 

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản sử dụng (Các gói dịch vụ trả phí) này bị coi là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thực thi, thì hiệu lực, tính hợp pháp và tính thực thi của các điều khoản còn lại sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực.

8.5. Thay đổi các Điều khoản sử dụng (Các gói dịch vụ trả phí) và Chuyển nhượng. 

Tùy từng thời điểm, Onlinica có thể thay đổi các Điều khoản sử dụng (Các gói dịch vụ trả phí) này. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ít nhất 30 ngày trước khi những thay đổi đó được áp dụng cho bạn. Chúng tôi có thể chuyển nhượng hay nhượng lại thỏa thuận giữa chúng tôi với bạn, bao gồm cả các quyền và nghĩa vụ đi kèm của chúng tôi bất cứ lúc nào, và bạn đồng ý hợp tác với chúng tôi đối với các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng hay nhượng lại đó.

8.6. Thông tin liên lạc điện tử. 

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông tin liên quan đến tài khoản của bạn (ví dụ: cấp phép thanh toán, hóa đơn, thay đổi mật khẩu hoặc Phương thức thanh toán, tin nhắn xác nhận, thông báo) chỉ ở định dạng điện tử đến địa chỉ Email/Gmail của bạn được cung cấp trong quá trình đăng ký.

Điều khoản sử dụng (Gói dịch vụ miễn phí)

Các “Điều khoản sử dụng (Gói dịch vụ miễn phí) này chỉ điều chỉnh cách thức bạn sử dụng gói dịch vụ miễn phí của chúng tôi (“Gói dịch vụ miễn phí”). Việc sử dụng các gói dịch vụ trả phí của chúng tôi phải tuân theo các Điều khoản sử dụng (Gói dịch vụ trả phí) được đặt ra ở trên. 

1. Gói dịch vụ miễn phí

1.1. Tư cách thành viên Onlinica của bạn sẽ tiếp tục cho đến khi bị chấm dứt. Để sử dụng dịch vụ Onlinica, bạn phải có quyền truy cập Internet và một thiết bị tương thích với Onlinica. Bạn có thể hủy tư cách thành viên Onlinica bất cứ lúc nào. Để hủy bỏ, hãy truy cập trang “Quản lý đơn hàng/ Gói thành viên” trên trang web Onlinica.com và làm theo hướng dẫn hủy bỏ.

1.2. Dịch vụ Onlinica và bất kỳ nội dung Onlinica nào được truy cập qua dịch vụ này chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại và không được chia sẻ với các cá nhân khác. Trong thời gian bạn là thành viên Onlinica, chúng tôi cấp cho bạn quyền hạn chế, không độc quyền, không thể chuyển nhượng để truy cập dịch vụ Onlinica và nội dung Onlinica. Ngoại trừ những điều đã đề cập ở trên, bạn không được chuyển nhượng bất kỳ quyền, quyền sở hữu hay quyền lợi nào. Bạn đồng ý không sử dụng dịch vụ cho các mục đích biểu diễn tại nơi công cộng.

1.3. Bạn đồng ý sử dụng dịch vụ Onlinica, bao gồm tất cả các tính năng và chức năng đi kèm, phù hợp với tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành, hoặc các hạn chế khác đối với việc sử dụng dịch vụ hoặc nội dung chứa trong đó. Bạn đồng ý không lưu trữ, sao chép, phân phối, sửa đổi, trình chiếu, biểu diễn, xuất bản, cấp phép, tạo các tác phẩm phái sinh, chào bán hoặc sử dụng (trừ khi được cho phép rõ ràng trong các Điều khoản sử dụng (Gói dịch vụ miễn phí) này) các nội dung và thông tin có trong hoặc thu được từ hay thông qua dịch vụ Onlinica. Bạn cũng đồng ý không: phá vỡ, loại bỏ, thay đổi, hủy kích hoạt, làm suy giảm hoặc cản trở bất kỳ cơ chế bảo vệ nội dung nào trong dịch vụ Onlinica; sử dụng bất kỳ robot, spider, scraper hoặc các phương tiện tự động hóa khác để truy cập dịch vụ Onlinica; dịch ngược, thiết kế ngược hoặc phân tách bất kỳ phần mềm hoặc các sản phẩm hay tiến trình khác mà bạn có thể truy cập thông qua dịch vụ Onlinica; chèn bất kỳ mã hay sản phẩm nào hoặc thao túng nội dung của dịch vụ Onlinica theo bất kỳ cách nào; hoặc sử dụng bất kỳ phương pháp khai thác dữ liệu, thu thập hoặc trích xuất dữ liệu nào. Ngoài ra, bạn đồng ý không tải lên, đăng bài, gửi thư điện tử hoặc gửi đi hay truyền đi bất kỳ tài liệu nào được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc giới hạn chức năng của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng máy tính hay thiết bị viễn thông nào được liên kết với dịch vụ Onlinica, bao gồm cả bất kỳ vi-rút phần mềm hoặc bất kỳ mã, tệp hoặc chương trình máy tính nào khác. Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc hạn chế việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi nếu bạn vi phạm các Điều khoản sử dụng (Gói dịch vụ miễn phí) này hoặc có hành vi sử dụng dịch vụ bất hợp pháp hoặc gian lận.

1.4. Chất lượng hiển thị nội dung Onlinica có thể thay đổi tùy theo thiết bị và có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, chẳng hạn như vị trí, băng thông khả dụng và/hoặc tốc độ kết nối Internet của bạn. Vui lòng kiểm tra với nhà cung cấp Internet của bạn để biết thông tin về phí sử dụng dữ liệu Internet có thể phát sinh. Thời gian cần thiết để bắt đầu xem nội dung Onlinica sẽ thay đổi phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm cả vị trí của bạn, băng thông khả dụng tại thời điểm đó, nội dung bạn đã chọn và cấu hình của thiết bị tương thích với Onlinica.

1.5. Phần mềm Onlinica được phát triển bởi Onlinica và chỉ có thể được sử dụng để phát trực tuyến và truy cập nội dung của Onlinica, thông qua các thiết bị tương thích với Onlinica. Phần mềm này có thể thay đổi tùy theo thiết bị và phương tiện, đồng thời các chức năng và tính năng cũng có thể khác nhau giữa các thiết bị và thay đổi tùy từng thời điểm. Bạn xác nhận rằng việc sử dụng dịch vụ có thể phải tuân theo giấy phép sử dụng phần mềm của bên thứ ba. Bạn đồng ý rằng bạn có thể tự động nhận được các phiên bản cập nhật của phần mềm Onlinica và phần mềm bên thứ ba có liên quan.

2. Ưu đãi khuyến mãi. 

Tùy thời điểm, chúng tôi có thể cung cấp các ưu đãi khuyến mãi, gói dịch vụ hoặc tư cách thành viên đặc biệt (“Ưu đãi”). Điều kiện nhận ưu đãi sẽ do Onlinica toàn quyền quyết định. Chúng tôi bảo lưu quyền thu hồi Ưu đãi và tạm ngưng tài khoản của bạn trong trường hợp chúng tôi xác định rằng bạn không đủ điều kiện. Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin như mã nhận dạng thiết bị, phương thức thanh toán hoặc địa chỉ email được sử dụng cho một tài khoản thành viên Onlinica đã đăng ký hoặc mới đăng ký để xác định trạng thái đủ điều kiện nhận Ưu đãi. Các yêu cầu về điều kiện cùng các giới hạn và điều kiện khác sẽ được thông báo khi bạn đăng ký nhận Ưu đãi hoặc trong các thông tin liên lạc khác gửi đến bạn.

3. Mật khẩu và Truy cập tài khoản. 

Thành viên đã tạo tài khoản Onlinica (“Chủ tài khoản”) chịu trách nhiệm cho bất kỳ hoạt động nào xảy ra thông qua Tài khoản Onlinica. Để duy trì quyền kiểm soát tài khoản và ngăn chặn người khác truy cập vào tài khoản (bao gồm thông tin về lịch sử xem của tài khoản), Chủ tài khoản cần duy trì quyền kiểm soát các thiết bị tương thích với Onlinica dùng để truy cập dịch vụ, đồng thời không tiết lộ mật khẩu cho bất kỳ ai. Bạn chịu trách nhiệm cập nhật và duy trì tính chính xác của thông tin được cung cấp cho chúng tôi liên quan đến tài khoản của bạn. Chúng tôi có thể chấm dứt tài khoản của bạn hoặc tạm giữ tài khoản của bạn để bảo vệ bạn, Onlinica hoặc các đối tác của chúng tôi khỏi hành vi trộm cắp danh tính hay hoạt động lừa đảo khác.

4. Bảo đảm và Giới hạn về trách nhiệm

4.1 Trong mọi trường hợp, Onlinica sẽ không chịu trách nhiệm đối với Người dùng về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm và chi phí nào theo bất kỳ nguyên nhân hành động nào gây ra bởi việc sử dụng, hoặc không có khả năng sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ trừ khi Onlinica có lỗi trong việc để xảy ra tổn thất, thiệt hai.

 

4.2 Tuy nhiên, trong trường hợp Onlinica phải chịu trách nhiệm về các tổn thất hoặc thiệt hại theo quy định nêu trên đây, thì Người dùng đồng ý rằng toàn bộ trách nhiệm của Onlinica sẽ được giới hạn ở số tiền thực tế của các thiệt hại trực tiếp phải gánh chịu bởi Người Sử Dụng và trong bất kỳ trường hợp nào sẽ không vượt quá tổng số tiền được chuyển vào và chuyển ra từ Tài Khoản của Người Sử Dụng.

 

4.3 Trong mọi trường hợp Onlinica sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, do hệ quả hoặc sự kiện ngẫu nhiên nào phát sinh hoặc bắt nguồn từ việc sử dụng, hoặc không có khả năng sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ.

 

4.4 Trong phạm vi Quy Định Pháp Luật cho phép, Người dùng đồng ý rằng Oninica sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm và/hoặc chi phí nào mà Người dùng phải gánh chịu do việc Người dùng hoặc một bên thứ ba khác truy cập trái phép vào máy chủ, giao diện của Onlinica, trang Web của Onlinica, thiết bị và/hoặc dữ liệu của Người dùng dù là vô tình hoặc bằng cách thức không hợp pháp hoặc không được phép như xâm nhập trái phép hoặc các lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Onlinica (ví dụ như vi rút máy tính).

 

4.5 Onlinica sẽ không chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc chậm thực hiện các nghĩa vụ của mình theo những Điều Khoản Chung này do các sự kiện bất khả kháng nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Onlinica, bao gồm thiên tai, bão tố, mưa dông, bùng nổ vi rút, các hạn chế của chính phủ, đình công, chiến tranh, hỏng mạng hoặc hỏng mạng viễn thông hoặc các sự kiện bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật hoặc được công nhận bởi hai bên. 

 

 

5. Từ bỏ quyền khởi kiện tập thể. 

Nếu được pháp luật hiện hành cho phép, bạn và Onlinica đồng ý rằng mỗi bên chỉ có thể khởi kiện bên kia với tư cách của riêng bạn hoặc tư cách của riêng Onlinica, và không phải là nguyên đơn hoặc thành viên trong bất kỳ vụ kiện tập thể có chủ đích nào. Ngoài ra, trong trường hợp được pháp luật hiện hành cho phép, trừ khi cả bạn và Onlinica có thỏa thuận khác, tòa án không thể tiếp nhận các yêu cầu khởi kiện của nhiều người với các yêu cầu khởi kiện của bạn, và có thể không thụ lý giải quyết dưới bất kỳ hình thức khởi kiện tập thể nào.

6. Điều khoản chung

6.1. Luật điều chỉnh. 

Các Điều khoản sử dụng (Gói dịch vụ miễn phí) này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

6.2. Tài liệu không yêu cầu. 

Onlinica không chấp nhận các tài liệu không được yêu cầu hoặc ý tưởng đối với nội dung Onlinica, cũng như không chịu trách nhiệm về sự tương đồng giữa bất kỳ nội dung hoặc chương trình nào trong bất kỳ phương tiện truyền thông nào với các tài liệu hoặc ý tưởng được gửi tới Onlinica.

6.3. Hỗ trợ khách hàng. 

Để tìm thêm thông tin về dịch vụ và các tính năng dịch vụ, hoặc nếu cần hỗ trợ về tài khoản, vui lòng truy cập Trung tâm trợ giúp Onlinica trên trang web Onlinica.com. Trong một số trường hợp nhất định, bộ phận Dịch vụ khách hàng có thể hỗ trợ bạn tốt nhất bằng cách sử dụng công cụ hỗ trợ truy cập từ xa mà thông qua đó chúng tôi có được toàn quyền truy cập vào máy tính của bạn. Nếu không muốn chúng tôi có quyền truy cập này, bạn không nên đồng ý hình thức hỗ trợ thông qua công cụ truy cập từ xa và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn thông qua các phương tiện khác. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa các Điều khoản sử dụng (Gói dịch vụ miễn phí) này và thông tin do bộ phận Hỗ trợ khách hàng cung cấp hoặc các mục khác trên các trang web của chúng tôi, các Điều khoản sử dụng (Gói dịch vụ miễn phí) này sẽ được áp dụng.

6.4. Giữ nguyên hiệu lực. 

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản sử dụng (Gói dịch vụ miễn phí) này bị coi là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thực thi, thì hiệu lực, tính hợp pháp và tính thực thi của các điều khoản còn lại sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực.

6.5. Thay đổi đối với các Điều khoản sử dụng (Gói dịch vụ miễn phí), Gói dịch vụ miễn phí và Chuyển nhượng. 

Tùy từng thời điểm, Onlinica có thể thay đổi các Điều khoản sử dụng (Gói dịch vụ miễn phí) này. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ít nhất 30 ngày trước khi những thay đổi đó được áp dụng cho bạn. Chúng tôi bảo lưu quyền chấm dứt hoặc điều chỉnh Gói dịch vụ miễn phí bất cứ lúc nào. Các hành động điều chỉnh đó có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở các thay đổi đối với chức năng, nội dung Onlinica được cung cấp và các thiết bị tương thích với Onlinica. Chúng tôi có thể chuyển nhượng hay nhượng lại thỏa thuận giữa chúng tôi với bạn, bao gồm cả các quyền và nghĩa vụ đi kèm của chúng tôi bất cứ lúc nào, và bạn đồng ý hợp tác với chúng tôi đối với các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng hay nhượng lại đó.

6.6. Thông tin liên lạc điện tử. 

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông tin liên quan đến tài khoản của bạn (ví dụ: thay đổi mật khẩu, tin nhắn xác nhận và thông báo) chỉ ở định dạng điện tử, qua Email/Gmail của bạn được cung cấp trong quá trình đăng ký.